Doc.dr Nenad Ratković

internista-kardiolog- VMA Beograd

Doc. dr Nenad Ratković je specijalista interne medicine, kardiolog iz Beograda. Zaposlen je na Vojnomedicinskoj akademiji od početka svoje karijere, a radi i na Medicinskom fakultetu pri VMA kao docent na predmetu interna medicina. Angažovan je i u privatnoj praksi.
U svakodnevnom radu dr Ratković obavlja:

U svakodnevnom radu dr Ratković obavlja:

  • pregled kardiologa,
  • ultrazvuk srca,
  • test opterećenja, 
  • EKG, 24h holter EKG.

Doc. dr Nenad Ratković dijagnostikuje i leči veliki broj stanja u kardiologiji, između ostalog:

  • srčane aritmije,
  • ishemijsku bolest srca,
  • hipertenziju.

Kao autor, dr Nenad Ratković, potpisuje tridesetak radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Član je Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije.
Pregled kod dr Nenada Ratkovića možete zakazati putem

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1986
Osnovne studije


Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2001
Magistarske studije


Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2010
Doktorske studije

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300