dr Milan Đukić

dečiji kardiolog, pedijatar - UDC Tiršova

Prof. dr Milan Đukić je specijalistapedijatrije sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Dugogodišnje profesionalno iskustvo razvija na Univerzitetskoj dečjoj klinici “Tiršova” kao dečiji kardiolog. Profesor je na katedri pedijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Posebne oblasti delatnosti su:

  • Ehokardiografske tehnike
  • Kateterizacije srca
  • Transkateterska korekcija urođenih srčanih mana
  • Lečenje odraslih sa urođenim srčanim mana

Prof. dr Milan Đukić je istaknut stručnjak u oblasti dečije kardiologije. Bio je stipendista ministarstva nauke Sachsen, Nemačka (2002. godine) i predavač na edukacijama pedijatara. Kao autor ili koautor objavio je 189 radova.

Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1990 do 1992

Magistarske studije iz kardiologije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1994

Specijalizacija iz pedijatrije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1995

Magistarski rad na temu: “Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih metodom ehokardiografije i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih lezija velikih krvnih sudova”.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2005

Doktorat na temu: “Procena funkcije desne komore metodom tkivnog Dopplera” Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Društvo kardiologa Srbije
Član

Evropsko udruženje kardiologa (ESC)
Član

Evropsko udruženje pedijatrijskih kardiologa (AEPC)
Član

Srpsko lekarsko društvo (SLD)
Član

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300