Doc.dr sci med Vojin Kovačević

specijalista neurohirurgije - KC Kragujevac

Dr Vojin Kovačević je specijalista neurohirurgije u Kragujevcu. Docent je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu
Uža sfera interesovanja dr Kovačevića su:

  • spinalna hirurgija i operacije na centralom i perifernom nervnom sistemu,
  • lečenje tumorskih procesa kičmenog stuba i kičmene moždine,  degenerativnih oboljenja kičme.

Dr Vojin Kovačević se usavršavao širom zemlje i inostranstva.  Član je brojnih udruženja i autor nekoliko radova prezentovanih na kongresima.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2001 do 2008
Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2012 do 2018
Specijalizacija iz neurohirurgije.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Doktorat.

Klinički centar Kragujevac
Neurohirurg.

Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Docent.


Lekarska komora Srbije
Član.

European Association of Neurosurgical Societies (EANS)
Član.

Serbian Neurosurgical Society
Član.

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300