dr Zorica Rašković

pedijatar, gastroenterolog - KC Kragujevac

Dr Zorica Rašković je specijalista pedijatrijedečiji gastroenterolog u Kragujevcu sa višegodišnjim iskustvom u radu.
Specijalizovana je za dijagnostikovanje i lečenje širokog spektra stanja koja pogađaju gastrointestinalni trakt, jetru i pankreas dece koja su vezana za probleme sa ishranom.

Dr Zorica Rašković obavlja:

  • sistematske preglede,
  • preglede pred vakcinaciju,
  • pregledima novorođenčeta,
  • pregledima kukova.

Svoja znanja sticala je radom u državnoj i privatnoj praksi. U svojoj kliničkoj praksi bavi se endoskopskim i ultrazvučnim procedurama.

Kontinuirano se usavršava na kongresima širom zemlje i inostranstva. 

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do 1999
Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz pedijatrije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Supspecijalizacija iz gastroenterohepatologije

Klinika za pedijatriju KC Kragujevac
Pedijatar

Anacor Med
Pedijatar

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Klinički asistent

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300