dr Vesna Miličić

specijalista dermatovenerologije

Dr Vesna Miličić je dermatolog iz Kragujevca sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima.
Doktor u svakodnevnom radu obavlja preglede kod dece i kod odraslih.
Tokom studiranja više puta je nagrađivana za postignute rezultate, a bavi se lečenjem svih kožnih bolesti i pokriva kompletnu dermatologiju.

Kod dr Vesne Miličić možete zakazati: 

  • dermatološki pregled;
  • pregled mladeža;
  • druge preglede, terapije i uzorkovanja u dermatologiji

Dr Miličić je učesnik na više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova.
Pohađala je brojne edukacije iz oblasti dermoskopije.
Završila je obuku za primenu autologe trombocitima obogaćane plazme u terapiji i estetskoj medicini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 1990 do 1997
Osnovne studije.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do 2006
Magistratarski rad – Ćelijska imunost kod pacijenata sa atopskim dermatitisom.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1999 do 2004
Specijalizacija iz Dermatovenerologije.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2017
Izbor u zvanje – docent na Katedri dermatovenerologije.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 1997
Poslediplomske studije – Humana reprodukcija.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu do 2014
Doktorske studije – Uloga azotnog monoksida (NO) u lokalnoj anafilaktičkoj reakciji izolovanog srca miša.

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu od 1998 do 2000
Istraživač saradnik na Katedri dermatovenerologije, instruktor praktične nastave, saradnik u nastavi, asistent za užu naučnu oblast.

Centar za dermatovenerologiju KC Kragujevac od 2000
Dermatovenerolog.

Poliklinika Živanović
Dermatovenerolog.

Knežević Cardio
Dermatovenerolog.

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300