Prof.dr Svetozar Putnik

kardiohirurg - KC Srbije

Prof. dr Svetozar Putnik je cenjeni kardiohirurg poznat po velikom broju ugradnje samostalnog pejsmejkera, kao i velikog broja operacija i kardiovaskularne i periferne vaskularne hirurgije.
On je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Kod prof. dr Putnika možete zakazati specijalistički pregled kardiohirurga za koji je važno da ponesete svu medicinsku dokumentaciju.

Autor i koautor je velikog broja radova, kako kod nas tako i u inostranstvu. Dodatne edukacije je obavljao u Holandiji, SAD i Francuskoj.

Prof. dr Putnik je do sada je samostalno izveo preko 5 000 kardiohirurških procedura i značajan broj operativnih zahvata iz oblasti

  • periferne vaskularne hirurgije,
  • implantacija stalnog pejsmejkera,
  • i preko 50 transplantacija srca.

Pokretač je programa za mehaničke potpore cirkulacije, transplantacije srca i hirurgije koronarnih arterija na kucajućem srcu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1995
Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Magisterijum

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doktorat

Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije
Direktor klinike

Medicinski fakultet u Beogradu
Profesor

Rezervišite termin kod ovog lekara

020 331 300

062 331 300