dr Dragan Stamenković

dr Dragan Stamenković specijalista vaskularne hirurgije Dragan Stamenković, rođen je 1969. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu (gimnaziju). Medicinski fakultet završava 1995. godine. Do 1998. godine radi volonterski na klinici za hirurgiju “KC Kragujevac”. Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa usmerenjem na vaskularnu hirurgiju završava u Beogradu 2004. godine.Edukaciju na vaskularnoj hirugiji na …

dr Dragan Stamenković Read More »