Laboratorija za genetiku i molekularnu dijagnostiku

Molekularna genetika: trombofilije sa svim naslednim i urođenim faktorima, HLA (ha-l-a) tipizacija, mikrodelicije, cistična fibroza, laktozna intolerancija, Wilsonova bolest

Onkogenetika: eksppresija raznih gena koji su izraženi kod različitih vrsta tumora, medju najčešćim BRCA 1,BRCA 2, P53, her2, JACK genska detekcija

Citogenetika: kariotipovi,hromozomske aberacije,mikronukleosni test

Mikrobiologija na PCR-u: sexualno prenosive bolesti, urea, mikoplazme,hlamidije,trihomonas vaginalis Virusologija na PCR-u: HPV genotipizacija, HIV, HBS, citomegalo virus

Neinvazivno prenatalno testiranje: istražite genom deteta putem majčine krvi i saznajte pol svog deteta već u osmoj nedelje začeća.