Laboratorija - biohemija sa hematologijom i imunohemijom

Služba laboratorijske dijagnostike Poliklinike Ramović raspolaže opremom najnovije tehnologije i stručnim timom sa dugogodišnjim iskustvom. Služba laboratorijske dijagnostike korisnicima garantuje tačnost, preciznost i pouzdanost izdatih rezultata Poštovanjem principa dobre laboratorijske prakse u radu sa pacijentima uz uzajamno poverenje, od momenta dolaska u laboratoriju do dobijanja traženog nalaza, deo su svakodnevnog rada. Biohemijsko-hematološka laboratorija pruža širok spektar rutinskih i specifičnih analiza iz uzoraka krvi, seruma, plazme, urina, fecesa i drugih telesnih tečnosti.