Mikrobiološka laboratorija

U oviru mikribiokloške laboratorijje , standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evrppski komitet za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza: bakteriološke analize, mikološke analize, parazitološke analize, serološke analize, molekularne biološke analize, mikrobiološke kontrole radnih površina. Mikrobiološka laboratorija prima i obrađuje sve vrste humanih uzoraka (urine, briseve, aspirate, punktate, fecese, sekrete) svakiim radnim danom od ponedeljka do subote . Za sada smo jedina privatna mikrobiološka laboratorija u ovom delu Srbije .

Mikrobiološka laboratorija - vitalni resurs u Poliklinici Ramović

Opremljena najsavremenijom tehnologijom i vođena stručnim kadrom, ova laboratorija nudi širok spektar potencijala u dijagnostici, istraživanju i kontrolisanju infektivnih bolesti.

Mikrobiološka laboratorija Poliklinike Ramović sprovodi ispitivanja iz oblasti: bakteriologije, virusologije, parazitologije i mikologije. Cilj rada laboratorije je postavljanje tačne i brze mikrobiološke dijagnoze do koje se dolazi ispitivanjem humanih uzoraka kako vanbolničkih pacijenata, tako i pacijenata iz stacionara. U laboratoriji se, takođe, obavlja i provera mikrobiološke čistoće predmeta i medicinskih instrumenata koji dolaze u kontakt sa pacijentom, biološke kontrole rada autoklava i suvih sterilizatora i interna kontrola kvaliteta rada laboratorije. Osim toga, uz saradnju sa epidemiološkom službom, obavlja se mikrobiološka kontrola bolničke sredine u cilju prevencije, nadzora i sprečavanja širenja eventualno nastalih intrahospitalnih infekcija.

USLUGE:

 • urinokultura
 • bris nosa – bakteriološki
 • bris grla – bakteriološki
 • bris grla – mikološki
 • bris nosa – mikološki
 • bris usne duplje
 • bris jezika
 • sputum
 • bris uha levog i desnog
 • bris oka
 • bris kože
 • bris iscedka dojke leve i desne
 • bris podpazušne jame leve i desne
 • perianalni bris
 • bris anusa
 • bris pustule
 • aspirat bronha
 • bris traheostome
 • vrh centralnog venskog katetera (CVK) bakteriološki-mikološki
 • bris rane
 • obrada punktata, bakteriološki
 • respiratorni sincicijalni virus-nezaforaringealni bris
 • streptococcus -brzi test
 • anaerobne bakterije-kultivacija

Brza i pouzdana identifikacija mikroorganizama je neophodna za efikasno lečenje zaraznih bolesti. Rana dijagnoza i lečenje je presudno, kako za smanjivanje oboljevanja i smrtnosti, tako i za sprečavanje opasnosti širenja infekcija u populaciji.

Automatizovana i poluautomatizovana tehnologija u mikrobiologiji zabeležila je veliki napredak poslednjih godina. Još veći izazov od brzine dobijanja rezulatata, jeste razvoj pouzdanih testova da bi se dokazao tačan izazivač bolesti i uvela ispravna terapija.

USLUGE:

 • spermokultura
 • bris vaginalni
 • bris cervikalni
 • bris lohija – bakteriološki
 • bris vulve
 • bris prepucijuma
 • bris glansa-bakteriološki
 • bris iz kavuma uterusa
 • bris na trichomonas
 • bakterijska vaginoza
 • bris uretre-bakteriološki
 • direktni preparat na gonokok
 • mycoplasma i ureaplasma, bris iz uretre
 • urin-mycoplasma i ureaplasma
 • urin-ureaplasma urealyticum
 • chlamydia – bris iz uretre
 • chlaydia – bris cerviksa
 • chlamydia iz oka
 • mycoplasma iz cerviksa
 • mycoplasma iz uretre
 • ureaplasma iz cerviksa
 • ureaplasma iz uretre
 • streptococcus grupe B (GBS) skrining

USLUGE

 • koprokultura, gljivice i Campylobacter
 • stolica na Campylobacter
 • clostridium difficile toxin A i B, feces
 • stolica mikološki – Candida
 • clostridium difficile toxin B
 • clostridium difficile toxin A
 • helicobacter pylori Ag (stolica)
 • rotavirus, stolica
 • adenovirus, stolica

USLUGE:

 • stolica ma protozoe
 • stolica na helminte
 • perianalni otisak
 • demodex

USLUGE

 • strugotina nokta
 • strugotina kože
 • strugotina, kultura
 • candida spp.kultura

USLUGE

 • biološka  kontrola autoklava
 • biološka kontrola suvog sterilizatora