Mikrobiološka laboratorija

U oviru mikribiokloške laboratorijje , standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evrppski komitet za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza: bakteriološke analize, mikološke analize, parazitološke analize, serološke analize, molekularne biološke analize, mikrobiološke kontrole radnih površina. Mikrobiološka laboratorija prima i obrađuje sve vrste humanih uzoraka (urine, briseve, aspirate, punktate, fecese, sekrete) svakiim radnim danom od ponedeljka do subote . Za sada smo jedina privatna mikrobiološka laboratorija u ovom delu Srbije .