Poliklinika  Ramović poseduje opremu najsavremenije tehnologije za dijagnostiku i lečenje  pacijenata iz svih  oblasti medicine kao i sopstveni informacioni sistem.

Za  dijagnostiku  i  lečenje  posedujemo ulutrzvučne aparate  Aplio i Nemio proivodjača Toshibe  sa pripadajućim muiltifrekfetnim sondama   – Schiller  ekg aparati , BTL holteri  krvnog  pritiska i EKG-a i   i digitalni spirometar su velika  pomoć u radu našim lekarima. Koristimo  endoskopsku opremu Olympus-a i   Storz-a kao i  Shmitz krevete  i stolove.

Naša  biohemijska laboratorija opremljena je sa:

-Roche Cobas C311   i  Orthoclinical  VITROS 250 za određivanje biohemijskih parametara i  metabolita , sa po preko 300 parametara na sat.

-Siemens   DPC  Immulite 1000  i  Immulite 2000  i Roche Cobas E411 sa naširom paletom  imunohemijskih  analiza  za određivanje  hormona,tumor markera, lekova, vitamina.

-BioMurieux Mini Vidas -pouzdan brend u svetu specifičnh testova i virusologije.

-Organitec Alegria® analizator za detekciju velikog broja  autoantitela.

-Sysmex XN 300 i XS500  5 part  diff. hematološki analizatori  koji koriste jedinstvenu fluorescentnu protočnu citometriju za diferenciranje leukocita i  analiziranje  eitrocita  i trombocita.

-Sysmex CA 600  automatski analizator  hemostaze (protrombinsko vreme, fibrinogen, D -dimer,Antitrombin III…).

-Hettich  i Heraus  centrifuge  ,Leica i Nikon  mikroskopi.

Svi aparati su povezani u laboratorijski informacioni sistem (LIS) uz obeležavanje uzoraka bar kodom i dvosmernom komunikacijom, čime je obezbeđena apsolutna kontrola nad procesom rada .Preciznost i tačnost svih analizatora svakodnevno se prati komercijalnim kontrolama kvaliteta.

Mikrobiološka laboratorija

Opremljena je za izvođenje analiza iz različitih oblasti medicinske mikrobiologije – bakteriologije, virusologije, mikologije i parazitologije, radi otkrivanja i dokazivanja uzročnika zaraznih bolesti. Za izolovanje mikroorganizama iz različitih bioloških uzoraka koriste se sertifikovane, komercijalne podloge i antibiogram diskovi  svetskih proizvođača Bio-Merieux-a  i Becton Dickenson-a.

Ostalo

U našem prostoru obezbedili smo sve  uslove  za skladištenje  reagensa i uzoraka. Pored vrhunske opreme za rad opremili smo  i prostor  za prijatan odmor  zaposlenih u toku pauze.