Pripreme za ispitivanje krvi

Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon poslednjeg obroka. Ovo je neophodno zato što hranjenje u kraćem periodu pred vađenje krvi dovodi po porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa i drugih metabolita.

Da bi se dobio verodostojan rezultat, u dogovoru sa lekarom, vađenje krvi obaviti nakon prekida terapije i vremena neophodnog da se sav lek izbaci iz organizma i realno odrede nove objektivne vrednosti – ovo se posebno odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr.

Pre vađenja krvi izbegavati veću fizičku aktivnost, jer utiče na povećanje nivoa pojedinih enzima (pre svega CK i LDH). Vađenje krvi za prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamine mora se izvesti u stanju potpune relaksacije i mirovanja (ležanja) od 20-30 minuta. Ovo su i hormoni koji pokazuju izrazito dnevno variranje, te vreme i profil za vađenje krvi i njihovo određivanje treba da odredi sam lekar.

Za pacijente koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji preporučuje se vađenje krvi u jutarnjim časovima i da uobičajenu terapiju uzmu nakon vađenja krvi. Ovo važi i za pacijente koji su na bilo kojoj hroničnoj terapiji.