Najbolji tim za Vas!

Ovo je naš stručni tim, pažljivo odabran da zadovolji sve Vaše najzahtevnije potrebe u borbi za prevenciju i dobro zdravlje:

ALERGOLOGIJA – dr Vesna Đoković,
sve vrste alergijskih ispitivanja, lečenja i desenzibilizacije,

BIOHEMIJA – mr ph Azra Ramović Plojović,
sve vrste hematoloških, biohemijskih i virusoloških  analiza, tumor markera, hormona i specijalnih analiza,

DERAMTOLOGIJA – dr sci Vesna Miličić,
sve vrste pregleda i lečenja kože,

ENDOKRINOLOGIJA – dr Slavica Ćirić,
lečenje i ultrasonografski pregledi endokrinih žlezda, dopler krvnih sudova i renalnih areterija kao i biopsije štitaste žlezde,

GASTROENTEROLOGIJA – dr Svetomir Nikolić,
pregledi i ultrasonografski pregledi abdomena, fiber-optičke gastroduodenoskopije i uzimanje materijala za histopatološku verifikaciju,

HEMATOLOGIJA – prof. dr Predrag Đurđević,
kompletna obrada i lečenje hematoloških pacijenata sa pregledom razmaza krvi na mikroskopu,

INTERNA MEDICINA – dr Medarević,
kompletni intrenistički pregledi EKG-om,

KARDIOLOGIJA – dr sci Gordana Vukčević-Milošević,
lečenje i ultarsonogarfski pregledi srca , čitanje holter pritiksa i EKG-a,

KARDIOLOGIJA – prof. dr Milan Đukić,
lečenje i ultarsonogarfski pregledi srca, čitanje holter zapisa pritiksa i EKG-a kod dece,

MIKROBIOLOGIJA – dr Olga Simeunović,
uzimanje i tumačenje svih vrsta bakterioloških, mikoloških, parazitoloških i virusoloških briseva,

NEUROLOGIJA – dr Muamera Dolićanin,
neurološki pregledi kao i dopler krvnih sudova vrata i glave,

RADIOLOGIJA – dr sci Željko Smoljanić,
kompletna ultarazvučna dijagnostika glave, abdomena, mekih tkiva i kukova kod dece,

UROLOGIJA – dr Sead Ramović,
dijagnostika i lečenje uroloških oboljenja kao i lečenje bračnog steriliteta i muške impotencije.

 

Ovo je samo deo našeg tima, Vama na usluzi!