Dr Sead Ramović

Specijalista urologije

Mr ph. Azra Ramović Plojović

Medicinski biohemičar

Amra Ramović Hamzagić

Magistar genetike i bioinžinjeringa

Alida Ramović

AR menadžer ljuskih resursa

Dr Veselinka Pavlović

Specijalista infektologije

Suada Duljević

Medicinska sestra

Svetlana Pantović

Medicinska sestra

Bojana Boričić

Medicinska sestra

Melida Mulić

Medicinska sestra

Nevena Milićević

Medicinska sestra

Mejrema Jahović

Medicinski laborant

Anida Hadžibulić

Medicinski laborant

Nejla Mavrić

Medicinski laborant

Džejlan Spahić

Medicinski laborant

Amil Gudžević

Medicinski laborant

Zerina Tutić

Medicinski laborant

Tutin

Melida Pepić

Mr Ph.-/medicinski biohemičar

Sanela Dupljak

Medicinski laborant

Meliha Ahmetović

Medicinska sestra

Ram Laboratorije

Majda Gračanin

Medicinska sestra

Berina Hoćanin

Medicinski laborant

Zerina Nurović

Medicinski laborant