Dr Sead Ramović

Specijalista urologije

Mr ph. Azra Ramović Plojović

Medicinski biohemičar

Dr Veselinka Pavlović

Specijalista infektologije

Suada Duljević

Medicinska sestra

Svetlana Pantović

Medicinska sestra

Bojana Boričić

Medicinska sestra

Melida Mulić

Medicinska sestra

Nevena Milićević

Medicinska sestra

Mejrema Jahović

Medicinski laborant

Anida Hadžibulić

Medicinski laborant

Berina Hoćanin

Medicinski laborant

Majda Gračanin

Medicinski laborant

Nejla Mavrić

Medicinski laborant