Dr Sead Ramović

Specijalista urologije

Mr ph. Azra Ramović Plojović

Medicinski biohemičar

Dr Veselinka Pavlović

Specijalista infektologije

Suada Duljević

Medicinska sestra

Svetlana Pantović

Medicinska sestra

Bojana Boričić

Medicinska sestra

Eldina Dupljak

Medicinska sestra

Anida Hadžibulić

Medicinski laborant

Mejrema Jahović

Medicinski laborant

Amir Bačevac

Medicinski laborant

Nikola Veljković

Medicinski laborant

Berina Hoćanin

Medicinski laborant