Privatna poliklinika sa tradicijom i prepoznatljivim kvalitetom u pružanju medicinskih usluga od strane vrhunskih stručnjaka.

Samo deo oblasti koje su vam na raspolaganju kod nas:

 • Vaskularni hirurg
 • Neurolog
 • Dermatolog
 • Endokrinolog
 • Dečiji kardiolog
 • Dečiji radiolog
 • Hematolog
 • Radiolog
 • Onkolog
 • Gastroenterolog
 • Internista kardiolog
 • Pulmolog
 • Biohemičar – biohemičke analize i laboratorijsko dijagnostikovanje
 • Alergolog
 • Mikrobiolog – mikrobiološke analize (brisevi…)
 • Infektolog
 • Reumatolog

Vrhunski lekari iz regiona obavljaju preglede kod nas. Uvek smo tu za vas, sa željom da pružimo pravu podršku, ali i savet, kao i uputimo u ostale zdravstvene ustanove u regionu, radi adekvatnog lečenja.