Doc. dr Vojin Kovačević

Doc.dr sci med Vojin Kovačević specijalista neurohirurgije – KC Kragujevac Dr Vojin Kovačević je specijalista neurohirurgije u Kragujevcu. Docent je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Uža sfera interesovanja dr Kovačevića su: spinalna hirurgija i operacije na centralom i perifernom nervnom sistemu, lečenje tumorskih procesa kičmenog stuba i kičmene moždine,  degenerativnih oboljenja kičme. Dr Vojin Kovačević se usavršavao širom zemlje i …

Doc. dr Vojin Kovačević Read More »